HTX SX & KD Nông Nghiệp Quân Vương Đăk Lăk

Tỉnh
Đắk Lắk
Địa chỉ
Buôn Ko Đung A, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-66-0002
Số điện thoại
0912556547
Sản phẩm
Ngày Cấp
18/12/2018
Ngày hết hạn
17/12/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Hoàng Minh Tuân
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert