Tổ sản xuất nhãn xuồng cơm vàng xã Phước Hội - Lộc An

Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ
Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã số VietGAP
VICB 3147.9-C1
Số điện thoại
0785211667
Sản phẩm
Nhãn xuồng cơm vàng, Nhãn xuồng đen
Ngày Cấp
10/01/2019
Ngày hết hạn
09/01/2021
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Mót
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert