Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Sea Maul Phú Nam 1

Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-19-0032
Số điện thoại
0949367362
Sản phẩm
Chè búp tươi
Tổng diện tích (ha)
15
Sản lượng dự kiến
195 tấn
Ngày Cấp
20/11/2018
Ngày hết hạn
19/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thị Hoàng
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO