HTX Chè Gay Cao Sơn

Tỉnh
Nghệ An
Địa chỉ
Thôn 4, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Mã số VietGAP
VICB 3028.9-C1
Số điện thoại
0976374788
Sản phẩm
Chè
Ngày Cấp
15/11/2018
Ngày hết hạn
14/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Hữu Lợi
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert