Tổ hợp tác sản xuất bưởi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hoàng Nông

Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Đoàn Kết, Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-19-0008
Số điện thoại
0978557975
Sản phẩm
Quả (Bưởi)
Tổng diện tích (ha)
5,87
Sản lượng dự kiến
14,67 tấn
Ngày Cấp
14/11/2018
Ngày hết hạn
13/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Tổ hợp tác sản xuất bưởi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hoàng Nông
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO