Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng

Tỉnh
Hưng Yên
Địa chỉ
Tân Hưng, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-33-0016
Số điện thoại
0974761297
Sản phẩm
Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha)
30,22
Sản lượng dự kiến
302,2 tấn
Ngày Cấp
31/07/2018
Ngày hết hạn
30/07/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Mý
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1