Hợp tác xã kinh doanh và dịch vụ nông sản Tây Vĩnh Thủy

Tỉnh
Quảng Trị
Địa chỉ
thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-45-0002
Số điện thoại
01692030797
Sản phẩm
Quả (thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha)
13,3
Sản lượng dự kiến
110 tấn
Ngày Cấp
07/09/2018
Ngày hết hạn
06/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Quang Hạnh
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert