Công ty TNHH MTV Thái Lan Farm

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
Giuc Tượng, Châu Thành, Kiên Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-91-0002
Số điện thoại
0943600609
Sản phẩm
Rau (xà lách, cà chưa, dưa leo, dâu tây, dưa pepino)
Tổng diện tích (ha)
0,3
Sản lượng dự kiến
35,05 tấn
Ngày Cấp
28/08/2018
Ngày hết hạn
27/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Huỳnh Thái Lan
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO