Tổ Hợp Tác Cam An Toàn Tân Khánh Trung

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-87-0041
Số điện thoại
01658494684
Sản phẩm
Quả (Cam)
Tổng diện tích (ha)
4,8
Sản lượng dự kiến
100 tấn
Ngày Cấp
29/08/2018
Ngày hết hạn
28/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Tổ Hợp Tác Cam An Toàn Tân Khánh Trung
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO