Tổ Hợp Tác Xoài Tịnh Thới

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-87-0043
Số điện thoại
Sản phẩm
Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha)
24,8
Sản lượng dự kiến
380 tấn
Ngày Cấp
29/08/2018
Ngày hết hạn
28/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Tổ Hợp Tác Xoài Tịnh Thới
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO