Tổ hợp tác bưởi xa danh VietGAP Châu Thành

Tỉnh
Bến Tre
Địa chỉ
Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-83-0010
Số điện thoại
01664887044
Sản phẩm
Quả (bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha)
8,05
Sản lượng dự kiến
70 tấn
Ngày Cấp
04/09/2018
Ngày hết hạn
03/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Phúc Hậu
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO