Hợp tác xã Hòa Lộc

Tỉnh
Tiền Giang
Địa chỉ
Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-13-82-0022
Số điện thoại
02733 817 998 - 0909
Sản phẩm
Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha)
1935
Ngày Cấp
06/07/2018
Ngày hết hạn
05/07/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Công Khanh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang