HTX Nông nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân

Tỉnh
Bắc Giang
Địa chỉ
Hồng Giang và Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-05-24-0003
Số điện thoại
0988167876
Sản phẩm
Quả (Quả Vải)
Tổng diện tích (ha)
12,7
Sản lượng dự kiến
190,5 tấn
Ngày Cấp
13/06/2018
Ngày hết hạn
12/06/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Văn Dũng
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC