Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Quan Tả Thượng

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0688
Số điện thoại
01218835828
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
8,2
Sản lượng dự kiến
240 tấn
Ngày Cấp
11/05/2018
Ngày hết hạn
10/05/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Xuân
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận