Nguyễn Thị Kim Xuân

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Vân Hàn, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0580
Số điện thoại
0125 8527 742
Sản phẩm
Rau (Ớt, mướp hương)
Tổng diện tích (ha)
2,4
Sản lượng dự kiến
42 tấn
Ngày Cấp
29/03/2018
Ngày hết hạn
28/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thị Kim Xuân
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM