Huỳnh Văn Hoàng (Thành viên HTX Phước An)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
4, Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0594
Số điện thoại
0122 8793 430
Sản phẩm
Rau (Mồng tơi, rau dền, rau muống)
Tổng diện tích (ha)
0,2
Sản lượng dự kiến
20 tấn
Ngày Cấp
23/04/2018
Ngày hết hạn
22/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Huỳnh Văn Hoàng
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM