Hợp tác xã Việt Hàn ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
An Thạnh, Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0059
Số điện thoại
0943 402992
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
51,5
Sản lượng dự kiến
772,5 tấn
Ngày Cấp
10/03/2018
Ngày hết hạn
09/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Đỗ Châu Sa
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO