Tổ liên kết sản xuất lúa ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0057
Số điện thoại
0943 402992
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
50,5
Sản lượng dự kiến
757,5 tấn
Ngày Cấp
10/03/2018
Ngày hết hạn
09/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Dương Văn Minh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO