Tổ liên kết sản xuất lúa ấp Phước Lập xã Phước Chỉ huyện Trảng Bàng

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0051
Số điện thoại
0987 919139
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
39
Sản lượng dự kiến
858 tấn
Ngày Cấp
09/03/2018
Ngày hết hạn
08/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Từ Thanh Vân
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO