Tổ hợp sản xuất chè an toàn VietGAP Tân Thành

Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Tân Thành, Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-03-19-0060
Số điện thoại
01654478306
Sản phẩm
Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha)
18,827
Sản lượng dự kiến
244,75 tấn
Ngày Cấp
02/02/2018
Ngày hết hạn
01/02/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Đỗ Đức Hiên
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên