Hợp tác xã Thanh Long Trung Hòa

Tỉnh
Tiền Giang
Địa chỉ
Trung Thạnh, Trung Hòa, Chợ Gạo, Tiền Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-13-82-0006
Số điện thoại
0918 38 78 18
Sản phẩm
Quả (Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
10,4
Sản lượng dự kiến
312 tấn
Ngày Cấp
24/01/2018
Ngày hết hạn
23/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Hồng Sáng
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang