Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Thuận Minh 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thuận Minh, Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0679
Số điện thoại
0978797203
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
66,79
Sản lượng dự kiến
1900 tấn
Ngày Cấp
19/01/2018
Ngày hết hạn
18/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thanh Sang
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận