Cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây ăn trái 6 Ri

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
xã Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-86-0002
Số điện thoại
0983112267
Sản phẩm
Quả (sầu riêng)
Tổng diện tích (ha)
5
Sản lượng dự kiến
125 tấn
Ngày Cấp
18/01/2018
Ngày hết hạn
17/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Minh Hậu
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO