Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Đồng Tâm

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
1, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0677
Số điện thoại
01698861686
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
22,3
Sản lượng dự kiến
660 tấn
Ngày Cấp
12/01/2018
Ngày hết hạn
11/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Đình Anh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận