Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Số 1 Yên Thủy

Tỉnh
Hòa Bình
Địa chỉ
Đội 2, Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-03-17-0007
Số điện thoại
0985281258
Sản phẩm
Quả (Bưởi, Cam, Chanh)
Tổng diện tích (ha)
30,75
Sản lượng dự kiến
922,5 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Đình Tuấn
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)