Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Thôn 3 Ma Lâm

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 3, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0660
Số điện thoại
01687031500
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
12,05
Sản lượng dự kiến
360 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Quốc Linh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận