Hợp tác xã Thân Trường

Tỉnh
Bắc Giang
Địa chỉ
Bản Ven, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-05-24-0002
Số điện thoại
01677.580.003
Sản phẩm
Chè (Chè)
Tổng diện tích (ha)
5
Sản lượng dự kiến
50 tấn
Ngày Cấp
10/01/2018
Ngày hết hạn
09/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nông Thị Huệ
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC