Nhóm liên kết sản xuất thanh long VietGAP Bình Liêm 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0655
Số điện thoại
0968371326
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
20,9561
Sản lượng dự kiến
600 tấn
Ngày Cấp
26/12/2017
Ngày hết hạn
25/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Hữu Thường
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận