Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Vân Diên

Tỉnh
Nghệ An
Địa chỉ
xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-40-0001
Số điện thoại
0973005124
Sản phẩm
Rau (bí xanh, rau cải, bí đỏ, khoai tây, đậu cove)
Tổng diện tích (ha)
1,5
Sản lượng dự kiến
27 tấn
Ngày Cấp
20/12/2017
Ngày hết hạn
19/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Bình
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert