Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP số 20

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0333
Số điện thoại
0988062265
Sản phẩm
Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
9,4
Sản lượng dự kiến
280 tấn
Ngày Cấp
12/12/2017
Ngày hết hạn
11/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Hữu Nhôi
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận