HTXSX Cây ăn trái Bốn Mùa

Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Nhân Hòa, Đan Phượng, Lâm Hà, Lâm Đồng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-68-0010
Số điện thoại
0976410882
Sản phẩm
Quả (cam, bơ, sầu riêng, bưởi)
Tổng diện tích (ha)
36,7
Sản lượng dự kiến
631 tấn
Ngày Cấp
06/12/2017
Ngày hết hạn
05/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Mạnh Chiến
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert