Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đình Bảng

Tỉnh
Bắc Ninh
Địa chỉ
Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-27-0007
Số điện thoại
0931 513 233
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
20
Sản lượng dự kiến
80 tấn
Ngày Cấp
05/12/2017
Ngày hết hạn
04/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Khắc Mạnh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO