Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Đại Thành

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0619
Số điện thoại
01243076548
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
11,5
Sản lượng dự kiến
330 tấn
Ngày Cấp
27/10/2017
Ngày hết hạn
26/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Tại
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận