Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hiệp Hòa 2

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0371
Số điện thoại
0986778085
Sản phẩm
Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
97,4
Sản lượng dự kiến
2235 tấn
Ngày Cấp
29/09/2017
Ngày hết hạn
28/09/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Chí Hải
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận