Tổ sản xuất thanh long VietGAP Thắng Lợi 3

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0383
Số điện thoại
0933287251
Sản phẩm
Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
7,64
Sản lượng dự kiến
220 tấn
Ngày Cấp
29/08/2017
Ngày hết hạn
28/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Xê
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận