Nguyễn Trung Thảo

Tỉnh
Bình Dương
Địa chỉ
Chánh Hưng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-12-74-0008
Số điện thoại
0918883900
Sản phẩm
Quả (Cam, Quýt)
Tổng diện tích (ha)
5
Sản lượng dự kiến
250 tấn
Ngày Cấp
28/08/2017
Ngày hết hạn
27/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Trung Thảo
Tổ chức chứng nhận
Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)