Hợp tác xã Quế Sơn

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Đường Rặng Nhãn, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-05-01-0004
Số điện thoại
0906021010
Sản phẩm
Rau (Măng tây)
Tổng diện tích (ha)
42
Sản lượng dự kiến
136 tấn
Ngày Cấp
27/07/2017
Ngày hết hạn
26/07/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Thị Hồng Vy
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC