Nhóm sản xuất thanh long Bàu Cát

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0588
Số điện thoại
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,385
Sản lượng dự kiến
450 tấn
Ngày Cấp
06/06/2017
Ngày hết hạn
05/06/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Thông
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận