Dương Thị Hằng

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0441
Số điện thoại
0120 864 1143
Sản phẩm
Rau (Khổ qua)
Tổng diện tích (ha)
0,2
Sản lượng dự kiến
3 tấn
Ngày Cấp
08/03/2017
Ngày hết hạn
07/03/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Dương Thị Hằng
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM