Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6
Tỉnh
Cần Thơ
Địa chỉ
386C Cách Mạng Tháng Tám – P. Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy , Cần Thơ
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-01
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả, lúa
Số điện thoại
07103888732
Email
chatluongnls.nafi6@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
16/01/2013
Ngày hết hạn
15/01/2018
File Quyết định chỉ định