Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6
Tỉnh
Cần Thơ
Địa chỉ
386C Cách Mạng Tháng Tám – P. Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy , Cần Thơ
Mã số chỉ định
TCCN-VietGAHP 1102
Phạm vi chứng nhận
chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi đối với bò sữa, lợn, gia cầm và ong
Số điện thoại
07103888732
Email
chatluongnls.nafi6@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
02/11/2011
Ngày hết hạn
01/11/2016
File Quyết định chỉ định