Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1

Logo
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1
Tỉnh
Hải Phòng
Địa chỉ
Số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-07
Phạm vi chứng nhận
Số điện thoại
(84) 0313.837.124 - Fax: 0313.837.507
Email
tonghop.nafi1@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
02/08/2013
Ngày hết hạn
01/08/2018
File Quyết định chỉ định