Viện Nghiên cứu hạt nhân

Logo
Viện Nghiên cứu hạt nhân
Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Số 01 Nguyễn Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-14-04
Phạm vi chứng nhận
Rau tươi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại
063 3821300
Email
viennchndl@yahoo.com
Website
Ngày Cấp
29/04/2014
Ngày hết hạn
28/04/2019
File Quyết định chỉ định