Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận

Logo
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận
Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
17, Thủ Khoa Huân, Thành Phố Phan Thiết, Phan Thiết, Bình Thuận
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-14-02
Phạm vi chứng nhận
Quả thanh long được sản xuất, sơ chế trên địa bản tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại
062.382.9669
Email
Website
Ngày Cấp
04/03/2014
Ngày hết hạn
03/03/2019
File Quyết định chỉ định