Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM

Logo
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM
Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
186 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, 1, TP.Hồ Chí Minh
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-06
Phạm vi chứng nhận
rau, quả tươi
Số điện thoại
08.3822.9427
Email
tuvannongnghiep@tuvannongnghiep.com.vn
Website
Ngày Cấp
01/07/2013
Ngày hết hạn
30/06/2018