Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)

Logo
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)
Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
49 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-11
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả
Số điện thoại
(84-8)38 294 274
Email
info@quatest3.com.vn
Website
Ngày Cấp
16/10/2013
Ngày hết hạn
15/10/2018
File Quyết định chỉ định