Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên

Logo
Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên
Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-14-03
Phạm vi chứng nhận
Chè búp tươi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại
0280.3851718/ 3854390
Email
ttkdgiong.vtnn@gmail.com
Website
Ngày Cấp
19/03/2014
Ngày hết hạn
18/03/2019
File Quyết định chỉ định