Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

Logo
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
123 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-15-02
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả tươi và chè búp tươi
Số điện thoại
05113945299
Email
info@vietcert.org
Website
Ngày Cấp
23/04/2015
Ngày hết hạn
22/04/2020
File Quyết định chỉ định