Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3
Tỉnh
Khánh Hòa
Địa chỉ
779 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-10
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả, lúa, chè, café
Số điện thoại
058.388.2097/058.388.4812
Email
branch3.nafi3@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
28/08/2013
Ngày hết hạn
27/08/2018
File Quyết định chỉ định