Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert

Logo
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
Số 79 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-12-02-24-0053
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả, chè, lúa và cà phê
Số điện thoại
05116253166
Email
info@globalcert.com.vn
Website
Ngày Cấp
21/12/2012
Ngày hết hạn
20/12/2017
Văn phòng đại diện
Hà Nội, Hồ Chí Minh
File Quyết định chỉ định